Snížíme rizika vašich projektů! 

                      

 

 

Nabízíme služby v oblasti koordinace  bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  (dále BOZP), prevence rizik, technický dozor investora při realizaci staveb a znalecké posudky  BOZP pro podnikatele i jiné subjekty.