Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

zajišťování úkolů v rámci  prevence rizik dle požadavků firmy,

• posouzení, zpracování a optimalizace systémů řízení BOZP, analýzy rizik,

• prováděni vnitřních auditů v oblasti BOZP, kontrolní činnost na pracovištích,

• vypracování veškeré dokumentace BOZP, včetně její aktualizace a optimalizace již vypracované nadbytečné dokumentace, 

• provádění kontrol strojů a zařízení dle NV č. 378/2001 Sb., v případě potřeby zpracování místních provozních bezpečnostních předpisů, technologických postupů atd.,

• školení a přezkušování vedoucích zaměstnanců, lešenářů, pracovníků ve výškách, obsluh stavebních strojů atd.,

• poradenství a pomoc při řešení složitějších problémů a střetů v oblasti BOZP, zastupování při jednáních a ve správním řízení,

• návrhy technických i jiných řešení z hlediska zajištění BOZP, odborné posudky,

• účast při vyšetřování příčin mimořádných událostí, úrazů a řešení problémů s tím spojených,

• ve složitějších a atypických případech spolupracujeme se zkušenými odbornými konzultanty.

Zpět