Naším záměrem je rozlišovat cíle a prostředky v oblasti BOZP,  minimálně zdržovat, oprostit se od nadbytečné dokumentace a přitom racionálně zajistit plnění povinností firmy v oblasti BOZP.

 

  Koordinace BOZP na staveništi

●  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

●  Technický dozor investora

●  Znalecká činnost v oboru bezpečnost práce

 

K nabízeným službám máme příslušnou kvalifikaci a dostatečné zkušenosti.  

Zpět